Qolka Nadiifinta Bayoolojiga Runhui

Qolka AHU

Shaybaarka Biyoolajiga

Waddo Nadiif ah

Daaqadda Qolka Nadiifinta Qolka

Dhuumaha Nadiifinta

Dhuumaha Nadiifinta Dhuumaha